โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ASEAN Cyberkids Camp (ACC)

วันที่ 29 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 329โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูริณัฐ  รัตนโรจน์พงศ์ และ เด็กชายวุฒิภัทร  แต้มเกิด

คุณครูเกษสุริยงค์  แปลงกลาง ครูผู้ฝึกสอน  ท่านผู้อำนวยการ.สุดารัตน์ พลแพงพา ผู้อำนวยการและควบคุมทีม

เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ASEAN Cyberkids Camp (ACC) ที่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๑

โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ หรือโทร 02-2861748 โดยจะเริ่มการเรียนภาคฤดูร้อนในวันที่ 3 - 28 เมษายน 2560
วันที่ 27 มีนาคม 2560 รับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน(สมุดพก) อนุบาล - ป.5

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ที่อยู่ เลขที่ 13 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์ 022861748 โทรสาร 022873240 อีเมล์ : tungmahamek11@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th