โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดโลกการอ่าน ผ่านกลุ่มสาระ ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น

วันที่ 27 ก.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 108